Privacy verklaring

Sjusjun, gevestigd aan Wooldrikshoekweg 10, 7535 DC Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.sjusjun.com
Wooldrikshoekweg 10
7535 DC Enschede
tel: 0624378224
KVK nr: 57295018

Welke persoonlijke gegevens Sjusjun als website verzamelt en waarom deze worden verzamelt.

Opmerkingen
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelt de website de gegevens die worden getoond in het reactieformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies
Als u een reactie achterlaat op deze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u nog een opmerking achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Ingesloten inhoud van andere websites
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Welke rechten u heeft over uw gegevens
Als je een account hebt op deze site of reacties hebt achtergelaten, kun je verzoeken om een ​​exportbestand van de persoonlijke gegevens die ik van je heb, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kunt ook verzoeken dat ik alle persoonlijke gegevens die ik over je heb, verwijder. Dit bevat geen gegevens die ik verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw gegevens naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Sjusjun als bedrijf persoonsgegevens verwerkt

Sjusjun verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Sjusjun verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Persoonsgegevens die Sjusjun als bedrijf verwerkt
Sjusjun verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Sjusjun verwerkt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door te reageren op de website, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sjusjun verwerkt
De website en/of dienst van Sjusjun heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Sjusjun kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Sjusjun zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via sjusjun@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sjusjun neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen. Alles wordt persoonlijk afgehandeld door Sjusjun.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
Sjusjun bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Sjusjun hanteert een wettelijke (fiscale) bewaartermijn van 7 jaar voor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer (wanneer van toepassing)

Delen van persoonsgegevens met derden
Sjusjun deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of voor verwerking in administratie. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sjusjun blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het verstrekken van gegevens aan andere derden doet Sjusjun alleen met jouw nadrukkelijke toestemming (denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitbesteden van drukwerk).

Verwerken van gegevens van facturatie en administratie voor fiscale doeleinden: Moneymonk

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sjusjun en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sjusjun@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Sjusjun een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk reageren op het verzoek, in ieder geval binnen vier weken.

Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sjusjun neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gebruikte software en hardware wordt up-to-date gehouden. De website van Sjusjun heeft een beveiligde verbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sjusjun@gmail.com